چنتا عکس ادیت شده توسط خودم و یک کمیک

08:08 1400/09/17 - نیلوفر مهدیزاده

بپر ادومههه

 

 

 

چه بلایی سر نورو اوردما🤣🤣

حالا مینی کمیکمون که ترجمه خودمم هست